Cmentarz Żydowski

8 listopada 2016

Cmentarz żydowski (kirkut) powstał najprawdopodobniej w XVIII wieku. Niestety podczas II Wojny Światowej został zdewastowany prze nazistów i do dnia dzisiejszego zachowało się jedynie kilka nagrobków. Cmentarz jednak do dzisiaj jest jednym z ważniejszych miejsc pielgrzymek Żydów z całego świata. Wszystko to bowiem za sprawą pochowanego tam w 1787 roku , słynnego cadyka z Leżajska,…

Muzeum Ziemi Leżajskiej

8 listopada 2016

Mieści się w budynkach Dworu Starościńskiego z połowy XVI wieku. Pierwotny drewniany Dwór składał się z domu starosty, odrębnego domu dla służby, licznych zabudowań gospodarczych: piekarni, browaru, słodowni, stajni, piwnic. Były tu także łazienki i więzienie starościńskie. Całość otoczono wałami ziemnymi, na których postawiono parkan pokryty gontem. W 2004 roku zespół Dworu Starościńskiego został przejęty…

Sanktuarium i klasztor Ojców Bernardynów w Leżajsku

8 listopada 2016

Początki istnienia klasztoru sięgają już I połowy XVII w. W skład zespołu zabytków wchodzą kościół p.w. Zwiastowania NPM (według tradycji wybudowany w miejscu ukazania się Matki Boskiej z Józefem), klasztor, cmentarz kościelny (dziedziniec odpustowy), mury obronne z basztami i bramami, folwark klasztorny (otoczenie zespołu). Obecnie na terenie klasztoru powstają również imponujące ogrody Ojców Bernardynów, których…